REGULAMIN SERWISU

§ 1 Zasady ogólne

1.1. Pisanie-bankowosc.pl jest serwisem oferującym usługi edukacyjne polegające na tworzeniu pisemnych opracowań naukowych oraz kompletowaniu źródeł, publikacji i materiałów, które mogą być pomocne Klientowi w celach informacyjnych.
1.2. Tworzone publikacje są tylko i wyłącznie wzorami prac naukowych i zgodnie z przepisami Prawa Autorskiego, a w szczególności art. 272 KK Klient nie może przedstawić stworzonych opracowań przez pisanie-bankowosc.pl jako własne.
1.3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wykonanych opracowań naukowych w sposób naruszający polskie prawo.

§ 2 Wycena

2.1. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem:
- formularza kontaktowego podając takie dane osobowe jak: imię, telefon, e-mail oraz treść zapytania.
2.2. Skorzystanie z formularza kontaktowego przez Klienta stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis w celu umożliwienia kontaktu z Klientem oraz przygotowania oferty handlowej.
2.3. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest pisanie-bankowosc.pl.

§ 3 Płatności

3.1. Serwis dopuszcza następujące formy płatności: – przelew na konto bankowe,– przelew na konto bankowe za pomocą szybkich przelewów BlueCash.pl.
3.2. Wszelkie prace rozpoczynane są po wpłacie przez Klienta zaliczki w formie przedpłaty na wskazane konto w ustalonej wysokości.

§ 4 Realizacja usług

4.1. Zamówienie uznaje się za przyjęte w momencie zaksięgowania środków na koncie Serwisu (data księgowania środków na wyciągu bankowym) .
4.2. Serwis zastrzega sobie okres 3 dni roboczych możliwych opóźnień w realizacji zlecenia bez podania ważnej przyczyny.
4.3. Formą kontaktu z Klientem na etapie realizacji zlecenia jest e-mail. Na życzenie Klient może otrzymać nr telefonu oraz dane kontaktowe do Redaktora, którzy tworzy opracowanie.
4.4. Poprawki są wliczone w cenę oferty jeśli wynikają bezpośrednio z pierwotnych ustaleń z Klientem.
4.5. Sprawdzenie programem Plagiat.pl zawiera się w cenie oferty.
4.6. Każda zmiana i poprawka, która nie wynika z pierwotnych ustaleń z Klientem będzie dodatkowo wyceniana i płatna przez Klienta.
4.7. Serwis oddaje opracowania naukowe tylko i wyłącznie za pośrednictwem medium elektronicznego: e-mail.

§ 5 Reklamacje

5.1. Klient ma prawo złożyć reklamację w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania materiałów od Serwisu.
5.2. Brak możliwości zwrotu pieniędzy w przypadku rezygnacji z usług edukacyjnych z winy Klienta.

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1. Klient, który zamierza skorzystać z usług Serwisu oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu.
6.2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.
6.3. Dokonane zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Na podstawie art.8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustępu 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, Właściciel nie ma obowiązku przechowywania starszych wersji Regulaminu.

Pisanie-bankowosc.pl

Data publikacji Regulaminu: 27.12.2013.