Oferuję pomoc w napisaniu pracy dyplomowej. Moja oferta skierowana jest głównie do osób, które z różnych względów nie mają czasu na napisanie swojej pracy lub niespecjalnie mają ochotę siedzieć nad literaturą i męczyć się z tekstem.

Oferta zawiera konspekt do uzgodnienia z promotorem, pracę właściwą, stały kontakt oraz bezpłatne poprawki. Niczego nie przepisuję ani nie kopiuję, dlatego mogę zagwarantować niskie współczynniki podobieństwa w programie antyplagiatowym.

Piszę tylko prace tylko z bankowości i finansów nie jak inni, ze wszystkiego. Zapewniam wysoką jakość zarówno pod względem merytorycznym jak i stylistycznym. Prace pisane są językiem naukowym, używanym w literaturze przedmiotu w oparciu o bogatą bibliografię.

Otrzymujesz pracę zredagowaną i sformatowaną według wymagań uczelni. Po zatwierdzeniu przez promotora praca jest gotowa do druku. Przykładowa praca zawiera:

 • wstęp
 • zakończenie
 • spis treści
 • część teoretyczną
 • część praktyczno-badawczą
 • schematy i wykresy z opisami
 • przypisy
 • bibliografię

Realizacja zamówienia w zależności od objętości, zajmuje około miesiąc. Nie musisz płacić od razu za całość, jak w innych serwisach.  Wpłaty są ratami odpowiednio za każdy rozdział.

Zachęcam do wypełnienia formularza kontaktowego i zapoznania się ze szczegółami.

Katarzyna

Moje przykładowe realizacje prac

 • Bankowe metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, 60 stron.
 • Funkcjonowanie rynku walutowego Forex, 65 stron.
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym, 50 stron.
 • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, 70 stron.
 • Kryzys w strefie euro i jego skutki dla gospodarki europejskiej, 110 stron.
 • Wynik działalności w ujęciu podatkowo-bilansowym, 65 stron.
 • Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego, 80 stron.
 • Szanse i zagrożenia w bankowości elektronicznej na przykładzie Banku Pekao SA, 110 stron.
 • Odzyskiwanie wierzytelności od osób fizycznych, 40 stron.
 • Depozyty bankowe jako forma oszczędzania na podstawie oferty Banku Pekao SA, 70 stron.
 • Fuzje i przejęcia w kontekście podejmowania decyzji strategicznych na przykładzie Banku Zachodniego WBK, 80 stron.
 • Polityka pieniężna w latach 2010-2012 w Polsce, 65 stron.
 • Kryzys w strefie euro i jego skutki dla gospodarki europejskiej, 70 stron.
 • Przyczyny i skutki światowego kryzysu finansowego, 20 stron.
 • Bankowość elektroniczna jako narzędzie zarządzania w banku, 50 stron.
 • Ryzyko kredytowe a działalność banku, 40 stron.
 • Analiza wejścia Polski do strefy euro, 80 stron.
 • Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych, 80 stron.
 • Sposoby pokrywania długów państwowych, 60 stron.
 • Franchising jako źródło finansowania działalności gospodarczej na przykładzie sieci sklepów XYZ, 50 stron.
 • Międzynarodowe instytucje finansowe, 75 stron.
 • Nowe formy finansowania w działalności, 30 stron.
 • Weksel jako papier wartościowy, 50 stron.
 • Giełda Papierów Wartościowych i jej znaczenie na rynku finansowym, 110 stron.
 • Fuzje i przejęcia, 85 stron.
 • Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa, 90 stron.